Połączenie pasji, wiedzy i praktyki - Vestum
 • 501-107-952

 • info@vestum.com.pl

 • Działamy lokalnie

  Bydgoszcz, Toruń i okolice

 • 501-107-952

 • info@vestum.com.pl

 • Działamy lokalnie

  Bydgoszcz, Toruń i okolice

Wycena nieruchomości

wycena nieruchomości toruń

wycena nieruchomości bydgoszcz

Wycena nieruchomości Bydgoszcz Toruń – Rzeczoznawca Majątkowy mgr inż. Tomasz Wierzbicki

Jako rzeczoznawca majątkowy świadczę usługi w zakresie wyceny nieruchomości na terenie Bydgoszczy, Torunia i okolic.

Posiadam uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego nr 7075 nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa
oraz stosowne ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej.

Sporządzam:

 • wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych (budowlane, rekreacyjne, o funkcji komercyjnej itp.)
 • wyceny nieruchomości gruntowych zabudowane (domy mieszkalne, obiekty przemysłowe, magazynowe, handlowe itp.)
 • wyceny nieruchomości lokalowych (lokale użytkowe, mieszkania)
 • wyceny nieruchomości rolnych
 • wyceny ograniczonych praw rzeczowych (służebność, spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu)
 • wyceny nieruchomości komercyjnych (wycena budynków oraz lokali biurowych, usługowych, handlowych)
 • wyceny nieruchomości przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych
 • wyceny innego rodzaju związane z rynkiem nieruchomości

Wyceny nieruchomości sporządzam dla przykładowych celów:

 • ustalenie ceny sprzedaży
 • zabezpieczenie kredytu bankowego – wycena wierzytelności kredytodawcy
 • ustalenie podatku od spadku i darowizny- wycena nieruchomości wchodzących w skład spadku
 • podział majątku
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • przekształcenie spółdzielczych praw do lokali

podstawa prawna zdjęciepodstawa prawna tekst

© Vestum 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.