Połączenie pasji, wiedzy i praktyki - Vestum
  • 501-107-952

  • info@vestum.com.pl

  • Działamy lokalnie

    Bydgoszcz, Toruń i okolice

  • 501-107-952

  • info@vestum.com.pl

  • Działamy lokalnie

    Bydgoszcz, Toruń i okolice

Wycena nieruchomości

wycena nieruchomości toruń

wycena nieruchomości bydgoszcz

Wycena nieruchomości Bydgoszcz Toruń – Rzeczoznawca Majątkowy mgr inż. Tomasz Wierzbicki

Jako rzeczoznawca majątkowy świadczę usługi w zakresie wyceny nieruchomości na terenie Bydgoszczy, Torunia i okolic.

Posiadam uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego nr 7075 nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa
oraz stosowne ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej.

Sporządzam:

  • wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych (budowlane, rekreacyjne, o funkcji komercyjnej itp.)
  • wyceny nieruchomości gruntowych zabudowane (domy mieszkalne, obiekty przemysłowe, magazynowe, handlowe itp.)
  • wyceny nieruchomości lokalowych (lokale użytkowe, mieszkania)
  • wyceny nieruchomości rolnych
  • wyceny ograniczonych praw rzeczowych (służebność, spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu)
  • wyceny nieruchomości komercyjnych (wycena budynków oraz lokali biurowych, usługowych, handlowych)
  • wyceny nieruchomości przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych
  • wyceny innego rodzaju związane z rynkiem nieruchomości

Wyceny nieruchomości sporządzam dla przykładowych celów:

  • ustalenie ceny sprzedaży
  • zabezpieczenie kredytu bankowego – wycena wierzytelności kredytodawcy
  • ustalenie podatku od spadku i darowizny- wycena nieruchomości wchodzących w skład spadku
  • podział majątku
  • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
  • ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
  • przekształcenie spółdzielczych praw do lokali

podstawa prawna zdjęciepodstawa prawna tekst

© Vestum 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.