Połączenie pasji, wiedzy i praktyki - Vestum
  • 501-107-952

  • info@vestum.com.pl

  • Działamy lokalnie

    Toruń, Bydgoszcz, Włocławek

  • 501-107-952

  • info@vestum.com.pl

  • Działamy lokalnie

    Toruń, Bydgoszcz, Włocławek

Projekty organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu drogowego

Projekt organizacji ruchu drogowego stanowi dokumentację techniczną, zawierającą rozwiązania w zakresie m.in. oznakowania poziomego i pionowego, geometrii drogi oraz sygnalizacji świetlnej i innych urządzeń służących  bezpieczeństwu ruchu. Wykonujemy koncepcje nowej drogi lub jej reorganizację z uwzględnieniem  możliwych zagrożeń występujące na danym odcinku oraz intensywności ruchu pojazdów.

Sporządzamy projekty organizacji ruchu drogowego zgodnie z  ustawą Prawo o ruchu drogowym, a także poszczególnymi rozporządzeniem  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Infrastruktury.

 

© Vestum 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.