Połączenie pasji, wiedzy i praktyki - Vestum
 • 501-107-952

 • info@vestum.com.pl

 • Działamy lokalnie

  Toruń, Bydgoszcz, Włocławek

 • 501-107-952

 • info@vestum.com.pl

 • Działamy lokalnie

  Toruń, Bydgoszcz, Włocławek

Ekspertyzy budowlane i opinie tech.

wycena nieruchomości bydgoszcz

 Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne

Szanowi Państwo, oferujemy wykonanie specjalistycznych opracowań dotyczących tematyki budowlanej stanowiących podstawę m.in. do:

 • wezwania wykonawcy robót do usunięcia usterek i wykonania robót naprawczych wadliwie wykonanych prac,
 • roszczeń do usunięcia usterek i wad wadliwie wykonanych robót budowlanych,
 • roszczeń sądowych o nieprawidłowo wykonane roboty budowlane,
 • podjęcia decyzji inwestycyjnych bądź remontowych.
 • podjęcia decyzji  administracyjnych,
 • rozwiązania umowy z wykonawcą.

O szczegółowości wykonywanych przez nas opracowań decyduje konkretna sytuacja, a każde opracowanie jest indywidualne. Dokonujemy wizji lokalnej i zapoznajemy się z posiadaną dokumentacją budowlaną, dokonujemy pomiarów m.in. kamerą termowizyjną i certyfikowanym sprzętem pomiarowym, co dokumentujemy i prezentujemy w sporządzonym dla Państwa opracowaniu. Wizytówka naszych ekspertyz i opinii technicznych są wygrane sprawy sądowe naszych klientów i uznane reklamacje przez wykonawców.

Wykonywaliśmy ekspertyzy budowlane i opinie techniczne dotyczące m.in.:

– wad i usterek budynków jednorodzinnych jak i wielorodzinnych m.in. w Grudziądzu, Włocławku i Toruniu,

– stanu hydroizolacji balkonów i tarasów budynku wielorodzinnego w Kołobrzegu,

– poprawności wykonania robót budowlanych i stanu zaawansowania budowy hali produkcyjnej w Bydgoszczy,

– stanu technicznego obiektów,

– poprawności wykonania robót termoizolacyjnych,

– poprawności wykonania prac remontowych w mieszkaniach,

– poprawności montażu stolarki okiennej w mieszkaniu deweloperski,

– poprawności montażu stolarki drzwiowej.

 

Podstawowe rodzaje opracowań technicznych w diagnostyce budowlanej to opinia techniczna i ekspertyza techniczna.

 • Opinia techniczna to opracowanie opierające się na wynikach oględzin stanu budynku lub jego elementów, wykonanych pomiarach i ich udokumentowaniu, weryfikacji określonych zjawisk, zdarzeń z procesu projektowania, realizacji lub użytkowania. Zawiera opinię co do przyjętych rozwiązań projektowych, materiałowych i wykonawczych. Określa i analizuje stan rzeczywisty obiektu budowlanego i odnosi do warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych, prawa budowlanego i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Opracowanie to zawiera wnioski i zalecenia.

 

 • Ekspertyza techniczna zwana ekspertyzą budowlaną to opracowanie znacznie szersze dotyczące oceny zjawisk, zdarzeń i procesów zachodzących w czasie realizacji lub użytkowania obiektu budowlanego, którego zadaniem jest określenie aktualnego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części. Wiąże się z przeprowadzeniem dodatkowych obliczeń, badań i pomiarów specjalistycznych. W ramach ekspertyzy budowlanej wykonywane są najczęściej obliczenia nośności elementów budowli oraz wykonanie rysunków technicznych ilustrujących wyniki badań danego obiektu. Przeprowadzenie ekspertyzy wiąże się z koniecznością wydania dodatkowej dokumentacji, o wiele bardziej szczegółowej, aniżeli w wypadku zwykłej opinii budowlanej. Ekspertyza budowlana obejmuje inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych, może obejmować badania kontrolne podstawowych materiałów konstrukcyjnych. Ekspertyza techniczna określa główne przyczyny uszkodzeń, określa sposoby napraw oraz wzmocnień elementów budynków i budowli. Opracowanie to zawiera wnioski końcowe.

 

Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń 501-107-952

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vestum Tomasz Wierzbicki, Piaskowa 20, 87-126 Obrowo, NIP: 8792634048.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Vestum Tomasz Wierzbicki, z siedzibą na ul. Piaskowej 20, 87-126 Obrowo moich danych osobowych w celach marketingowych.

© Vestum 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.