Połączenie pasji, wiedzy i praktyki - Vestum
  • 501-107-952

  • info@vestum.com.pl

  • Działamy lokalnie

    Toruń, Bydgoszcz i okolice

  • 501-107-952

  • info@vestum.com.pl

  • Działamy lokalnie

    Toruń, Bydgoszcz i okolice

Nadzory budowlane

nadzór budowlany toruń

nadzory budowlane bydgoszcz

Nadzory budowlane

Organ wydający pozwolenie na budowę tylko w części przypadków nakłada na inwestora obowiązek ustanowienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Najczęściej ma to miejsce jeśli budynek lub roboty budowlane są bardziej skomplikowane lub przewidywane jest ich istotne oddziaływanie na środowisko.

Inwestor jednak zawsze ma prawo do powołania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nie powinien z tego prawa rezygnować, gdyż to Inspektor Nadzoru jest rzecznikiem interesów inwestora na placu budowy, dba o jego dobro i najwyższą jakość zleconych przez niego robót. Reprezentuje inwestora na budowie, nadzoruje zgodność realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę, określonymi aktami prawnymi, obowiązującymi warunkami technicznymi odbioru robót i zasadami wiedzy  technicznej.

Korzystając z usług Inspektora nadzoru zaoszczędzisz czas i pieniądze unikając ewentualnych kłopotów związanych z usterkami lub wadami obiektu.

nadzór budowlany

© Vestum 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.