Vestum Tomasz WierzbickiWłaścicielem Vestum jest Tomasz Wierzbicki – licencjonowany rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz tytuł starszego inspektora ds. BHP.

Zajmujemy się wyceną nieruchomości, maszyn, urządzeń i pojazdów. Pracujemy w zakresie związanym z rynkiem nieruchomości – pośrednictwem w obrocie, budownictwem i szkoleniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co potwierdzamy zdobytymi kwalifikacjami, licznymi uprawnieniami i pracą zawodową m. in. na stanowisku inżyniera
i kierownika budowy.

Swoją pasję do budownictwa, maszyn, etatową pracę w tym sektorze, odbycie licznych szkoleń i zdobycie wymaganych uprawnień oraz nieustający rozwój w tym kierunku przerodziłem w działalność zawodową.

Jestem członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadam obowiązkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Na bieżąco analizuję sytuację na rynku nieruchomości i rynku budowlanym oferując Państwu kompleksowe usługi na najwyższym poziomie.

firma vestum