Połączenie pasji, wiedzy i praktyki - Vestum
 • 501-107-952

 • info@vestum.com.pl

 • Działamy lokalnie

  Toruń, Bydgoszcz, Włocławek

 • 501-107-952

 • info@vestum.com.pl

 • Działamy lokalnie

  Toruń, Bydgoszcz, Włocławek

Odbiory mieszkania i domu

odbiory mieszkań toruń

odbiory mieszkania bydgoszcz


Odbiór mieszkań i domów
od dewelopera lub z rynku wtórnego

Zakup mieszkania/domu, miejsca w którym chcemy spędzać czas z rodziną i najbliższymi, odpoczywać, wychowywać dzieci to bardzo ważna decyzja, kluczowe wydarzenie, niekiedy spełnienie marzeń…

Kwota, którą przeznaczamy na zakup, często jest wypracowywana nakładami ciężkiej pracy lub będzie spłacana przez znaczną część naszego życia, dlatego wydarzenia towarzyszące odbiorowi/przekazaniu nowo nabytego mieszkania wiąże się z dużymi emocjami, stresem. Dlatego warto wspomóc się w tym ważnym dla Państwa dniu pomocą specjalisty.

Wspomoże on podczas odbioru mieszkania dokonując weryfikacji i kontroli stolarki drzwiowej, okien (m. in. współczynników przenikania ciepła i stanu szyb), parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, ościeży zewnętrznych okien, osłon okiennych, obróbek blacharskich, kątów ścian, pionowości i płaszczyzny ścian. Dokonujemy weryfikacji jakości tynków, gładzi, malowania, poziomu posadzki, dylatacji posadzki, rozmieszczenia wentylacji, odpowiedniego wykończenia balkonu, tarasów, elewacji itd.

Odbioru dokonujemy zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i warunkami technicznymi jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wykonane przez nas czynności odbiorowe zapewnią Państwu komfort psychiczny i finansowy –  na etapie późniejszych ewentualnych problemów zgłaszanych przez późniejszych wykonawców robót wykończeniowych oraz bieżącego użytkowania. Otrzymacie Państwo również cenne rady dotyczące prowadzenia dalszych prac wykończeniowych, możliwych rozwiązań materiałowych i prawidłowego użytkowania elementów wyposażenia. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

W ramach prowadzonego odbioru robót budowlanych sprawdzamy stan faktyczny budynku bądź lokalu ze standardem wykończenia zawartym w umowie, prospekcie informacyjnym lub dokumentacji projektowej włączając weryfikację schematów branżowych – elektrycznego i sanitarnego. Stwierdzamy czy lokal jest pełnowartościowy,  spełnia wymagania  norm budowlanych, a także wykrywamy ewentualne wady i usterki. Świadczymy nasze usługi na terenie  województwa kujawsko-pomorskiego i jego okolic.

Odbiór mieszkania od dewelopera prowadzony przez nas, w zależności od metrażu, może potrwać od 1 do nawet kilku godzin. Koszt wynajęcia specjalisty stanowi niewielki odsetek w stosunku do zakupionego mieszkania/domu i pozwoli wyeliminować koszty napraw, na jakie nabywca naraża się, nie wykrywając w porę usterek, za które zapłacić powinien wykonawca/deweloper.

Podczas odbioru technicznego inżynier określi, które usterki mają charakter newralgiczny, a które nie będą miały wpływu na komfort użytkowy. Wskaże, czy dany stan techniczny pozwala właścicielowi na podpisanie protokołu odbioru. Wymieni, które wady mogą generować problemy lub koszty. Poinformuje, co dalej zrobić z wykazanymi wadami lokalu oraz które wyegzekwować do usunięcia przez wykonawcę/dewelopera.

Kupując dom lub mieszkanie z rynku wtórnego możecie Państwo skorzystać z dodatkowych usług związanych
z weryfikacją:

 • stanu prawnego, weryfikacją dokumentów, pozwoleń, protokołów i zgłoszeń, które powinien przekazać sprzedający nieruchomość,
 • zgodności z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę stanowiącą swego rodzaju  inwentaryzację wykonanych prac i zastosowanych rozwiązań.

Posiadamy również w swojej ofercie możliwość dodatkowego skorzystania z weryfikacji przegród zewnętrznych
i instalacji przy pomoc kamery termowizyjnej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego naszą działalność, a w szczególności prezentującego czynności dokonywane przy odbiorach domów i mieszkań dla naszych klientów:

https://www.facebook.com/VestumWyceny/videos/556570851445724/

Uwaga! Prosimy o zabranie na spotkanie odbiorcze – rzutów (schematów) architektonicznych oraz poszczególnych branżowych (elektrycznego, wod-kan, c.o.) – bez nich będzie nam trudno dokonać kompletnego odbioru.

Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń 501-107-952

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vestum Tomasz Wierzbicki, Piaskowa 20, 87-126 Obrowo, NIP: 8792634048.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Vestum Tomasz Wierzbicki, z siedzibą na ul. Piaskowej 20, 87-126 Obrowo moich danych osobowych w celach marketingowych.

© Vestum 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.