Połączenie pasji, wiedzy i praktyki - Vestum
  • 501-107-952

  • info@vestum.com.pl

  • Działamy lokalnie

    Toruń, Bydgoszcz, Włocławek

  • 501-107-952

  • info@vestum.com.pl

  • Działamy lokalnie

    Toruń, Bydgoszcz, Włocławek

Project Monitor

Monitoring inwestycji dedykowany dla instytucji finansującej – Project Monitor/Bankowy Inspektor Nadzoru

Project Monitor czyli Bankowy Inspektor Nadzoru jest wsparciem dla instytucji i banków. Wykonujemy monitoring projektu
w trakcie realizacji inwestycji. Sporządzone przez nas raporty pozwalają ocenić postępy z prowadzonych działań zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zweryfikować tempo i kierunek, w którym zmierza projekt. Nadzorujemy proces inwestycyjny głównie dla banków i dokumentujemy swoją pracę w formie raportów.

Rola Project Monitora polega na sporządzaniu:

raportów wstępnych– obejmujące weryfikację dokumentacji dostarczonej przez Inwestora wraz ze wszystkimi pozwoleniami
i decyzjami administracyjnymi oraz planowanym budżetem,

raportów okresowych– realizowanie stałego monitoringu realizacji inwestycji, określających stan realizacji projektu pod względem zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zgodności z pozwoleniem na budowę i dokumentacją budowlaną – szczegółowy zakres wykonywanych usług do ustalenia z instytucją finansującą.

raportu zamknięcia – zawierającego końcową analizę realizacji inwestycji wraz z wymaganymi prawnie pozwoleniami i decyzjami zezwalającymi na użytkowanie obiektu.

Korzystając z usług Bankowego Inspektora Nadzoru, macie Państwo pełna wiedzę na temat stanu inwestycji poprzez wykonywane przez nas raporty i realny wpływ na ograniczenie ryzyka kredytowego.

Jeżeli zechcecie ściślej z nami współpracować możemy pełnić nadzór inwestorski Państwa budowy.

 

Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń 501-107-952

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vestum Tomasz Wierzbicki, Piaskowa 20, 87-126 Obrowo, NIP: 8792634048.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Vestum Tomasz Wierzbicki, z siedzibą na ul. Piaskowej 20, 87-126 Obrowo moich danych osobowych w celach marketingowych.

© Vestum 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.