Połączenie pasji, wiedzy i praktyki - Vestum
 • 501-107-952

 • info@vestum.com.pl

 • Działamy lokalnie

  Toruń, Bydgoszcz, Włocławek

 • 501-107-952

 • info@vestum.com.pl

 • Działamy lokalnie

  Toruń, Bydgoszcz, Włocławek

Wycena nieruchomości

wycena nieruchomości toruń

wycena nieruchomości bydgoszcz

Wycena nieruchomości w szczególności na terenie Torunia i Powiatu Toruńskiego
Rzeczoznawca Majątkowy mgr inż. Tomasz Wierzbicki nr 7075

Jako rzeczoznawca majątkowy świadczę usługi w zakresie wyceny nieruchomości na terenie Torunia i okolic
(gmin: Obrowo, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Wielka Nieszawka, Chełmża, Zławieś Wielka), Lipna, Golubia-Dobrzynia
i powiatów Lipnowskiego oraz Golubsko-Dobrzyńskiego, pozostałe lokalizacje do ustalenia.

Oferowane usługi wyceny nieruchomości są dedykowane zarówno Klientom prywatnym, jak i instytucjonalnym.

Zastanawiasz się ile jest warta Twoja nieruchomość?

Jaką kwotę powinieneś uzyskać przy sprzedaży lub zapłacić przy rozliczeniu?

Potrzebujesz operatu szacunkowego do przedłożenia w banku?

Skorzystaj z naszych usług:

 • wycen w postaci operatu szacunkowego bądź analizy rynku dotyczącej cen interesującej Cię nieruchomości.

Sporządzam:

 • wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych (budowlane, rolne, rekreacyjne, o funkcji komercyjnej itp.)
 • wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych (domy mieszkalne, obiekty przemysłowe, magazynowe, handlowe itp.)
 • wyceny nieruchomości lokalowych (lokale użytkowe, mieszkania)
 • wyceny nieruchomości rolnych (włącznie z gospodarstwami rolnymi)
 • wyceny ograniczonych praw rzeczowych (służebność, spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu)
 • wyceny nieruchomości komercyjnych (wycena budynków oraz lokali biurowych, usługowych, handlowych)
 • wyceny nieruchomości przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych
 • wyceny innego rodzaju związane z rynkiem nieruchomości

Wyceny nieruchomości oraz analizy rynku sporządzam dla przykładowych celów:

 • ustalenie ceny sprzedaży
 • zabezpieczenie kredytu bankowego – wycena wierzytelności kredytodawcy
 • ustalenie podatku od spadku i darowizny- wycena nieruchomości wchodzących w skład spadku
 • podział majątku
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • przekształcenie spółdzielczych praw do lokali

Potrzebne dokumenty można pozyskać:

– wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki położonej w granicach administracyjnych miasta
Toruń można uzyskać, na wniosek w Urzędzie Miasta Torunia w Wydział Geodezji i Kartografii przy ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń

– wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej dla nieruchomości położonej na terenie powiatu toruńskiego można uzyskać w Urzędzie Starostwa Powiatowego
w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6, 87-100 Toruń

– odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości położonej na terenie miasta Torunia oraz na terenie powiatu toruńskiego można uzyskać
w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy  ul. Fosa Staromiejska 12/14 87-100 Toruń, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przydatne linki:

– Elektroniczna baza ksiąg wieczystych
http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

– Miejska pracownia urbanistyczna – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz inne opracowania dla miasta Toruń
http://www.mpu-toruń.pl/

– Geoportal

http://www.geoportal.gov.pl/

 

Masz do wyceny maszyny bądź urządzenia – a potrzebujesz przedłożyć wycenę w Urzędzie Pracy lub w banku – również skorzystaj z naszych usług:

https://www.vestum.com.pl/oferta/wycena-maszyn-urzadzen-pojazdow/

Posiadam uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego nr 7075 nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa

oraz stosowne ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej.

podstawa prawna zdjęciepodstawa prawna tekst


Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń 501-107-952

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vestum Tomasz Wierzbicki, Piaskowa 20, 87-126 Obrowo, NIP: 8792634048.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Vestum Tomasz Wierzbicki, z siedzibą na ul. Piaskowej 20, 87-126 Obrowo moich danych osobowych w celach marketingowych.

© Vestum 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.