Połączenie pasji, wiedzy i praktyki - Vestum
 • 501-107-952

 • info@vestum.com.pl

 • Działamy lokalnie

  Toruń, Bydgoszcz, Włocławek

 • 501-107-952

 • info@vestum.com.pl

 • Działamy lokalnie

  Toruń, Bydgoszcz, Włocławek

Szkolenia BHP

Świadczymy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – zarówno wstępne jak i okresowe.


Rodzaje szkoleń w zakresie BHP

 • wstępne (szkolenie wstępne dzielimy z kolei na instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy),
 • okresowe.

SZKOLENIE OKRESOWE

Kiedy należy szkolić:

 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników – nie rzadziej niż raz w roku,
 • pozostałych pracowników – nie rzadziej niż raz na 5 lat i pierwsze do 12 miesięcy
 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (kierownicy, brygadziści)- nie rzadziej niż raz na 5 lat i pierwsze do 6 miesięcy
 • pracowników administracyjno – biurowych– nie rzadziej niż raz na 6 lat,
 • pracownicy służby BHP- nie rzadziej niż raz na 5 lat
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni (projektanci, konstruktorzy maszyn, technolodzy, organizatorzy produkcji)- nie rzadziej niż raz na 5 lat i pierwsze do 12 miesięcy

Każde szkolenie okresowe kończy się stosownym egzaminem. Uczestnik szkolenia otrzymuje odpowiednie zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia.


INSTRUKTAŻ OGÓLNY I STANOWISKOWY

Kiedy należy szkolić:

 Instruktaż ogólny

–  Wszyscy nowozatrudnieni pracownicy, studenci, uczniowie rozpoczynający pracę,

Celem szkolenia wstępnego tj. instruktażu ogólnego, jest zaznajomienie pracowników z podstawowymi zasadami i normami bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy, w tym również z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Instruktaż stanowiskowy

–  Pracownicy nowozatrudnieni na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz pracownicy przenoszeni na takie stanowiska lub w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych,

–  Pracownicy administracyjno-biurowi narażeni na działanie czynników uciążliwych.

Zakres szkolenia stanowiskowego obejmuje zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy występującymi na jego stanowisku pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy stanowisku. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami (kierownik, mistrz/brygadzista) lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń 501-107-952

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vestum Tomasz Wierzbicki, Piaskowa 20, 87-126 Obrowo, NIP: 8792634048.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Vestum Tomasz Wierzbicki, z siedzibą na ul. Piaskowej 20, 87-126 Obrowo moich danych osobowych w celach marketingowych.

© Vestum 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.