Połączenie pasji, wiedzy i praktyki - Vestum
 • 501-107-952

 • info@vestum.com.pl

 • Działamy lokalnie

  Toruń, Bydgoszcz, Włocławek

 • 501-107-952

 • info@vestum.com.pl

 • Działamy lokalnie

  Toruń, Bydgoszcz, Włocławek

Wycena maszyn, urządzeń, pojazdów

wycena maszyn i urządzeń toruń

wycena maszyn i urządzeń bydgoszcz

Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów 

Oferowane usługi wyceny są dedykowane zarówno Klientom prywatnym, jak i instytucjonalnym na terenie całej Polski.

Wykonujemy wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów m. in. w celu rozliczeń dofinansowań z Urzędu Pracy, dla potrzeb uwzględnienia amortyzacji, sprzedaży bądź likwidacji.

Wykonujemy wyceny wszystkich środków trwałych, a w szczególności:

 • maszyn i urządzeń budowlanych
 • maszyn rolniczych
 • maszyn specjalistycznych
 • maszyn przemysłowych i produkcyjnych
 • linii produkcyjnych
 • urządzeń roboczych i aparatury specjalistycznego zastosowania
 • urządzeń technicznych
 • środków transportowych
 • innych …

 

Środki trwałe

Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku, zdatne do użytku, kompletne, o przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższym niż rok i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Do środków trwałych (Klasyfikacja Środków Trwałych  grupy 03 – 09)  zalicza się w szczególności:

 • kotły i maszyny energetyczne,
 • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego  specjalistyczno zastosowania,
 • urządzenia techniczne,
 • środki transportu,
 • narzędzia, przyrządy i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • inwentarz żywy.

Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, pod warunkiem spełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków:

-przeniesienia własność przedmiotu po zakończeniu okresu, na który została zawarta umowa na korzystającego,
-możliwości nabycia  przedmiotu, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, przez korzystającego po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia,
-okres, zawarcia umowy, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, jednakże nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy , po okresie, na jaki umowa została zawarta,może być przeniesione na korzystającego.

Wykonywaliśmy wyceny środków trwałych na terenie całego kraj m. in. dla:

 • Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WiK Sp. z o.o.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • ENEA WYTWARZANIE S.A.
 • CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU – COS w Warszawie
 • instytucji samorządowych…
Wykonujemy wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów, mając na swoim koncie takie perełki jak:
– wyceny
trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5MW,
– linii produkcyjnej do mieszanek sypkich o wydajności 5t/h,
– koparki typu long o wysięgniku długości 18m.

Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń 501-107-952

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vestum Tomasz Wierzbicki, Piaskowa 20, 87-126 Obrowo, NIP: 8792634048.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Vestum Tomasz Wierzbicki, z siedzibą na ul. Piaskowej 20, 87-126 Obrowo moich danych osobowych w celach marketingowych.

© Vestum 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.